نمایش دادن همه 10 نتیجه

مته

مته کرگیری 32 میلیمتر بوش

موجود

برند
طول

کارگیر

30 سانتیمتر

طول سگمنت

10 میلیمتر

تعداد سگمنت

یک عدد

قطر

نوع سگمنت

سگمنت رینگ یا تاجی یک تکه