شاقول لیزری

به شاغول،شاقول یا شاهول نیز گفته می شود و در زبان انگلیسی (Plumb bob) نامیده می شود. این ابزار اندازه گیری،جسم یا گلوله‌ای سنگی یا فلزی می باشد که آن را به ریسمانی سبک می‌آویزند و به وسیله آن بنایان، کجی و برآمدگی دیوار را می سنجند. این وسیله در دو نوع شاغول لیرزی و سنتی به بازار عرضه می گردد.
شاغول لیزری با انتشار نقطه لیزری در امتدادهای مختلف، امکان نصب و پیاده سازی را برای کاربر  میسر می کند و در مصارف مختلف مانند نصب روشنایی سقف ، نصب ریل آسانسور ،نصب چهار چوب در و … مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع شاقول

  • شاغول لیزری
  • شاغول سنتی

شاقول لیزری

مقایسه ( 0 مورد )